A magyarországi Agykontroll szervezet – www.agykontroll.hu – hivatalos aloldala

Információ pedagógusoknak
Tájékoztató pedagógusok részére a továbbképzésről és a megszerezhető kreditpontokról

Agykontroll: stresszkezelő és elmefejlesztő módszer
(alkalmazott pszicho-neuro-immunológia)
Az alapítási engedély száma: 957/3/2013
Nyilvántartási szám: D/3173/2015
Felnőttképzési nyilvántartási száma: E001387/2015/D001

A pedagógusok számára a 40 órás felnőtt Agykontroll-tanfolyam elvégzése vagy megismétlése 40 kreditpontot ér. A kreditpontok igénybevételének feltétele: felsőfokú iskolai végzettség.

További tájékoztató pedagógusok részére a továbbképzésről és a megszerezhető kreditpontokról

Bármelyik, 40 órás felnőtt-agykontroll-tanfolyam elvégzése vagy megismétlése a pedagógusok számára 40 kreditpontot ér.

A kreditpontok igénybevételének feltétele: felsőfokú iskolai végzettség.

A továbbképzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák:

  • módszertani ismeret ahhoz, hogy önmagában a relaxáció segítségével fokozott nyugalmat és figyelmet tudjon kialakítani,
  • módszertani ismeret ahhoz, hogy a diákjaiban a relaxáció segítségével fokozott nyugalmat és figyelmet tudjon kialakítani,
  • módszertani ismeret ahhoz, hogy olyan kreatív ötleteket tudjon generálni, amelyek hatékonyabbá teszik oktató és nevelő munkáját,
  • módszertani ismeret ahhoz, hogy empátiás képességét növelje,
  • módszertani ismeret ahhoz, hogy az oktatást megnehezítő, problémás diákokra jobban tudjon – pozitívan – hatni.

Az elsajátítottak záró ellenőrzési módja

A tanultak pedagógiai vonatkozású alkalmazásának értékelésére szolgáló, 10 kérdésből álló tesztvizsga, melyen legalább 60%-os eredményt kell elérni. Az értékelés szempontjai: tudja-e a pedagógus, hogy mely tanult mentális technikákkal képes oktató- és nevelőmunkáját hatékonyabbá tenni; ismeri-e a relaxáció pozitív egészségi hatásait; elsajátította-e a pedagógusi munkájához legfontosabb mentális technikák helyes használatát.

A tanúsítvány kiadásának további feltétele

A tanfolyam 40 elméleti órából áll (0 gyakorlati). A relaxáció elvégzése tapasztalatszerzés az alfa-állapotról. A 4 napos tanfolyamon a hiányzás nem megengedett, mert a tanult elemek egymásra épülnek. Ha valamilyen okból nem tudja befejezni a megkezdett továbbképzést, a felnőttképzési szerződésben foglaltak szerint egy éven belül ezt megteheti ugyanannál az oktatónál. A Tanúsítvány az agykontroll-tanfolyam végén sorra kerülő, ún. esettanulmány elvégzése után adható ki.

Itt megtekinthető a “Kiegészítő a felnőttképzési szerződéshez” pedagógusok számára (PDF)

Minőségbiztosítás

A pedagógusoktól az Oktatási Hivatal által előírt minőségbiztosítási eljárás miatt értékelő visszajelzést kell kérnünk a tanfolyam után.

Itt megtekinthető a „Minőségbiztosítási kérdőív” pedagógusok számára (PDF)